Εξοχική κατοικία

Αγ. Νικόλαος Χαλκιδικής

Λεπτομέρειες έργου

Η κατασκευαστική εταιρεία EF CONSTRUCTIONS – Efthymis Paloukis  επέλεξε για την μεταφορά των λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό του συγκροτήματος, το φρεάτιο indoor της Ε/Οne με αλεστική αντλία χωρίς περιοδική συντήρηση, με σκοπό την αξιόπιστη άντληση.