Μηχανικοί Μελετητές

Οι μηχανικοί πεδίου και οι μελετητές αντιμετωπίζουν πολύ συχνά την πρόκληση της εφαρμογής και του σχεδιασμού συστημάτων αποχέτευσης σε απαιτητικά εδάφη.

Σε κάθε περίπτωση σχεδιασμού νέου συστήματος αποχέτευσης ή στις περιπτώσεις αντικατάστασης ενός μη λειτουργικού, συμβατικού συστήματος βαρύτητας, το σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση από την E/One είναι ιδανικό για εφαρμογή σε κάθε τύπο εδάφους: με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, βραχώδες, λοφώδες έδαφος, επίπεδες και με βράχο στο υπέδαφος.

Επιλογή Αντλίας Ε/Οne για τους Μηχανικούς - Μελετητές

Η σταθερή, προβλέψιμη απόδοση μιας αντλίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή σχεδίαση ενός υδραυλικού συστήματος. Επιτρέπει στον μηχανικό να ελαχιστοποιεί το χρόνο παραμονής του λύματος, την φθορά της αντλίας και την διαδικασία καθαρισμού σε αποτελεσματικά επίπεδα.

Είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για εφαρμογές αστικών λυμάτων:

  • Χρησιμοποιεί ελάχιστα κινούμενα μέρη και είναι σχεδιασμένη με αρθρωτό τρόπο για εύκολη και άμεση επισκευή, εφόσον απαιτηθεί,
  • Είναι κατασκευασμένη από εξαρτήματα βαρέως τύπου που την καθιστούν πλήρως ανθεκτική,
  • Οικονομικά αποδοτική για νέες κατασκευές ή ανακατασκευές,
  • Αξιόπιστη απόδοση και ελάχιστη προληπτική συντήρηση.

Σχεδιαστικά εργαλεία (Pressure Sewer System Design Tools)

Πατήστε στο μενού TOOLS για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με :

  1. Πρόγραμμα σχεδιασμού Design Assistant 9
  2. Ανάλυση κόστους επένδυσης

Η εταιρεία μας μπορεί να συμβάλει στην βέλτιστη επιλογή του συστήματος αποχέτευσης ανά περίπτωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.