Περιγραφή του συστήματος

Το σύστημα αποχέτευσης Ε/One αποτελείται από μια ανθεκτική δεξαμενή πολυαιθυλενίου και μία βαρέως τύπου βυθιζόμενη αντλία άλεσης λυμάτων. Όλα τα οικιακά λύματα εκτρέπονται προς την υπόγεια δεξαμενή (στο υπόγειο ή στην αυλή της κατοικίας), η αντλία ξεκινά αυτόματα, πολτοποεί όλα τα στερεά, μικρού μεγέθους σωματίδια και με την χρήση σωληνώσεων μικρής διαμέτρου τα κατευθύνει προς το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Το σύστημα Ε/One αποθηκεύει, πολτοποιεί και αντλεί τα λύματα υπό πίεση σε σε ένα μεγαλύτερο αποχετευτικό δίκτυο ή απευθείας σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, ανάλογα με την τοποθεσία. Επειδή η έξοδος των λυμάτων τελείται υπό πίεση, η οριζόντια απόσταση μεταφοράς τους αγγίζει περίπου τα 3 χιλιόμετρα, ή υπό κλίση τα 56 μέτρα κάθετα. Καθώς η μεταφορά των λυμάτων δεν εξαρτάται από την βαρύτητα, η εγκατάσταση του συστήματος Ε/One δύναται να καλύψει ένα μεγαλύτερο εύρος χωροταξικών επιλογών.

Η αντλία E/One καθορίζει τα πρότυπα αξιοπιστίας της βιομηχανίας. Κατασκευασμένη από εξαρτήματα βαρέως τύπου, η αντλία E/One χρησιμοποιοεί ελάχιστα κινούμενα μέρη και είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο αρθρωτό, έτσι ώστε οι επισκευές, εφόσον απαιτηθεί, να μπορούν να εκτελεστούν γρήγορα και εύκολα. Με ένα εξαιρετικό ρεκόρ αξιοπιστίας και με το χαμηλότερο ποσοστό επισκευών, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει το καλύτερο σύστημα αποχέτευσης.

Το καλύτερο σύστημα αποχέτευσης χαμηλής πίεσης στον κόσμο φτάνει σε νέα επίπεδα αξιοπιστίας και ευκολίας στη χρήση. Ο βασικός πίνακας E/One Sentry έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα σε κάθε εγκατάσταση:

 • Αυτόματους διακόπτες κυκλώματος αντλίας και συναγερμού
 • Ακουστική ένδειξη συναγερμού υψηλού επιπέδου
 • Οπτική ένδειξη συναγερμού υψηλού επιπέδου
 • Διακόπτη σίγασης συναγερμού υψηλού επιπέδου
 • Χειροκίνητο διακόπτη λειτουργίας
 • Εφεδρική λειτουργία έναρξης (“Start”) με συναγερμό υψηλού επιπέδου
 • Ένδειξη λειτουργίας αντλίας

Οι πίνακες συναγερμού E/One SentryTM είναι ειδικά κατασκευασμένοι για τα συστήματα αλεστικών αντλιών της E/One. Είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία και προσφέρουν τη μεγαλύτερη ευελιξία ειδικών χαρακτηριστικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές σας ανάγκες. Οι νέοι αυτοί πίνακες συναγερμού μπορούν να ρυθμιστούν για να προσφέρουν ευρύ φάσμα ειδικών λειτουργιών, από βασικές ενδείξεις συναγερμού μέχρι προηγμένες ειδοποιήσεις για σέρβις του συστήματος. Επιπλέον διαθέτουν ποικιλία άλλων λειτουργιών, όπως μετρητή γεγονότων, μετρητή χρόνου λειτουργίας, αποσύνδεση λειτουργίας και ένδειξη συναγερμού από απόσταση.

Όπως και ο σταθμός της αλεστικής αντλίας E/One, όλοι οι πίνακες συναγερμού της εταιρείας μας διαθέτουν πιστοποίηση UL ενώ οι περισσότεροι είναι εγκεκριμένοι από το CSA και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας των αμερικανικών οργανισμών NEC και NFPA σχετικά με τα όρια εκπομπών και την πυροπροστασία. Επιπλέον, όλοι οι πίνακες E/One Sentry είναι τοποθετημένοι σε κιβώτια NEMA 4X που κλειδώνουν και μπορούν να στερεωθούν σε τοίχο ή στύλο.

Ο ελεγκτής E/One Sentry Advisor παρακολουθεί την απόδοση της αντλίας και καταγράφει κάθε εκκίνηση λειτουργίας, διάρκεια χρόνου λειτουργίας και τερματισμό λειτουργίας για κάθε μία από τις αλεστικές αντλίες του συστήματος. Οι συνθήκες συναγερμού μπορούν να αποστέλλονται αυτόματα στο ειδικό προσωπικό. Η λειτουργία ηλεκτρονικού χάρτη δείχνει τη θέση της κάθε αλεστικής αντλίας στο σύστημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σταθμών που υπάρχουν σε αυτό. Η χρήση της λειτουργίας αναφοράς (reports) σας επιτρέπει να ελέγχετε την απόδοση του συστήματος και να εντοπίζετε διάφορες πληροφορίες, όπως συχνές ενδείξεις συναγερμού και ασυνήθιστα μεγάλους χρόνους λειτουργίας.

Ο πίνακας E/One Sentry Protect προσφέρει σημαντική προστασία από εξωτερικές συνθήκες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες σε ένα σταθμό αλεστικής αντλίας E/One.

Με την προσθήκη της δυνατότητας προστασίας (Protect) στον πίνακα E/One Sentry, εμφανίζεται μία ένδειξη που ειδοποιεί για ενδεχόμενο πρόβλημα (Trouble), και σε περίπτωση μη αποδεκτής συνθήκης λειτουργίας η αντλία κλείνει προσωρινά.

Η αντλία επανέρχεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας (Normal), όταν αποκατασταθεί η μη αποδεκτή συνθήκη λειτουργίας. Η λειτουργία προστασίας (Protect) παρακολουθεί:

  • Συνθήκες χαμηλής τάσης της παροχής
  • Συνθήκη υπερπίεσης του συστήματος, όπως όταν λειτουργεί με κλειστή βαλβίδα
  • Κατάσταση ξηράς λειτουργία της αντλίας

Ο πίνακας E/One Sentry Protect Plus πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα, αφού εκτός από τα πλεονεκτήματα της εκδοχής “Protect” περιλαμβάνει και ένα διαγνωστικό πακέτο που προσφέρει προηγμένες λειτουργίες ειδοποίησης όταν υπάρχει ανάγκη συντήρησης ή επισκευής του συστήματος, παρακολουθώντας τις βασικές συνθήκες λειτουργίας και εμφανίζοντας μία ένδειξη προβλήματος (Trouble), όταν οι συνθήκες αυτές βγαίνουν εκτός συνηθισμένων ορίων. Ο σταθμός της αλεστικής αντλίας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ή να διακοπεί η λειτουργία του, ανάλογα με τη βαρύτητα της μη φυσιολογικής συνθήκης. Οι λειτουργίες του πίνακα Protect Plus περιλαμβάνουν:

  • Προηγμένη ένδειξη προειδοποίησης για σέρβις
  • Καταγραφή δεδομένων
  • Δυνατότητες επιλέξιμες από τον χρήστη

 

Η ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ E/ONE REMOTE SENTRY παρέχει οπτικές και ακουστικές ενδείξεις όταν η στάθμη του νερού εντός της δεξαμενής της αλεστικής αντλίας φτάσει σε ένα προκαθορισμένο “υψηλό” επίπεδο κατά την κανονική λειτουργία ή σε περίπτωση διακοπής παροχής (στην καλωδιωμένη εκδοχή της αντλίας της σειράς Extreme και για κατ’ επιλογή επαφές στον πίνακα). Είναι ιδανική για εγκαταστάσεις όπου ο πίνακας συναγερμού βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και σε θέση όπου δεν είναι ορατός ή όταν μία μονάδα εσωτερικού χώρου (Indoor Unit – IDU) είναι εγκατεστημένη σε κλειστό χώρο, όπως σε αποθήκη.

Ο πίνακας Remote Sentry περιλαμβάνει:

  • Καλαίσθητη διακριτική θήκη (5,4” πλάτος x 3,69” ύψος x 1,25” βάθος)
  • Μπαταρία λιθίου
  • Ακουστικό συναγερμό (70 ντεσιμπέλ)
  • Διακόπτη ακουστικού συναγερμού με κουμπί σίγασης
  • Οπτικό και ακουστικό συναγερμό με κουμπί δοκιμής

 

Οι Πίνακες Sentry Παρέχουν Μέγιστη Αξιοπιστία και Ευκολία στη Χρήση.