Αντλία E/One
θετικής μετατόπισης
Ομοιόμορφος ρυθμός ροής, υψηλό μανομετρικό,
κοπτήρες μεγάλης διαμέτρου, χωρίς φλοτέρ
Περισσότερα
Λύση
Αποχέτευσης
Για απαιτητικές περιοχές, κάθε τύπο εδάφους:
υψηλός υδροφόρος ορίζοντας,
επίπεδο, βραχώδες και λοφώδες έδαφος
Δείτε εδώ
Ελευθερία
Χρήσης Γης
Αγωγοί μικρών διαμέτρων ,
μικρά σκάμματα, στεγανό δίκτυο
Περισσότερα

Μελέτη | Υλοποίηση | Υποστήριξη

Οι υπηρεσίες μας

Ιδανική Λύση Αποχέτευσης

Εφαρμογές
null
Μηχανικοί
Μελετητές εγκαταστάσεων
Περισσότερα
null
Κατασκευαστές
Κατασκευαστικές εταιρίες, εργολάβοι
Περισσότερα
null
Υπηρεσίες
Τεχνικές υπηρεσίες δήμων & κοινοτήτων
Περισσότερα

Για Απαιτητικές Περιοχές

Λειτουργία συστήματος

01

Είσοδος

Αρχικά το λύμα συγκεντρώνεται στο φρεάτιο συλλογής λυμάτων

02

Επεξεργασία

Από το φρεάτιο και με την βοήθεια της αντλίας, το λύμα οδηγείται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Πριν την σύνδεση του αγωγού με το κεντρικό δίκτυο, μεσολαβεί διάταξη ασφαλείας, η οποία αποσκοπεί στην απομόνωση του εσωτερικού δικτύου σε περίπτωση βλάβης, αλλά και την αποφυγή επιστροφής λυμάτων από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

03

Έλεγχος

Σύστημα ειδοποίησης (alarm) τοποθετείται για κάθε φρεάτιο, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση που η στάθμη του λύματος ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο ύψος

04

Έξοδος

Η ειδική αντλία της E/One, με τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας, ενεργοποιείται χωρίς τη χρήση φλοτέρ αλλά με την μεταβολή της στάθμης. Αρχικά πολτοποιεί το λύμα με ειδικό κοπτήρα μεγάλης διαμέτρου και στην συνέχεια το αντλεί προς τον τελικό αποδέκτη (βιολογικός ή κεντρικό φρεάτιο λυμάτων)

Με Γνώμονα την Εμπιστοσύνη

Τα έργα μας

Σύστημα αποχέτευσης χαμηλής πίεσης με χρήση αντλιών θετικής μετατόπισης. Δημιουργία στεγανού δικτύου αποχέτευσης, με αγωγούς μικρών διαμέτρων και μικρά σκάμματα ακολουθώντας την μορφολογία του εδάφους. Οι αντλίες τοποθετούνται σε κάθε σπίτι, συλλέγουν τα λύματα και τα αντλούν είτε σε κεντρικό φρεάτιο συλλογής είτε απευθείας στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Η λύση της E/One