Καμπύλη Αντλίας E/One

Σε ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, η συνεχής και προβλέψιμη απόδοση της αντλίας είναι το θεμέλιο του σωστού υδραυλικού σχεδιασμού, αφού διευκολύνει την ελαχιστοποίηση του χρόνου κατακράτησης, περιορίζει τη φθορά και διατηρεί τον αυτοκαθαρισμό του συστήματος σε αποτελεσματικό επίπεδο.

Ο γεωμετρικός σχεδιασμός της αντλίας δημιουργεί μία σχεδόν κατακόρυφη καμπύλη και επιπλέον επιτρέπει τη διέλευση στερεών αποβλήτων χωρίς να προκαλείται έμφραξη. Λόγω της λειτουργίας της σε χαμηλές στροφές ανά λεπτό (rpm) και της άριστης ποιότητας των εξαρτημάτων της, η συχνότητα συντήρησης είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις αντλίες που κυκλοφορούν στην αγορά. Η αντλία θετικής μετατόπισης έκκεντρου κοχλία της E/One έχει σχεδόν κατακόρυφη καμπύλη H(Q).

 

Έτσι, ο σχεδιασμός της είναι με διαφορά ο πιο ευέλικτος στην αγορά, επιτρέποντας προβλέψιμη ροή σε κάθε είδους τυπικό σύστημα πίεσης. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι κρίσιμης σημασίας σε ένα μεγάλης κλίμακας σύστημα αποχέτευσης χαμηλής πίεσης. Η δυνατότητα μεγάλου μανομετρικού της E/One, επιτρέπει στο σύστημα να διαθέτει ελάχιστους – σε κάποιες περιπτώσεις και κανένα – σταθμούς ανύψωσης απόνερων. Επιπλέον, οι μελλοντικές συνδέσεις με το σύστημα πραγματοποιούνται εύκολα, χωρίς να παρεμποδίζεται η αποδοτική λειτουργία του.

 

Τα χαρακτηριστικά αυτά της αντλίας της E/One συνεπάγονται:

  • αξιόπιστο υδραυλικό σχεδιασμό
  • μικρότερο κόστος κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος
  • ελάχιστη συντήρηση
  • χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες

Αρχή MOINEAU

Ο σχεδιασμός της αλεστικής αντλίας με έκκεντρο κοχλία είναι βασισμένος στην αρχή του Moineau. Ο κοχλίας περιστρέφεται μέσα σε ένα στάτορα, δημιουργώντας μία σειρά στεγανών θαλάμων. Ο κοχλίας αυτός, που είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με χύτευση ακριβείας, κινεί τα λύματα μέσα στους θαλάμους με σχεδόν συνεχόμενη ροή και σε μεγάλη ποικιλία συνθηκών – από αρνητικά σε πολύ μεγάλα μανομετρικά. Το μοτέρ ενός ίππου, που λειτουργεί σε μόλις 1.725 στροφές ανά λεπτό (rpm), έχει δυνατότητα άντλησης υγρών μέσω αγωγών μικρής διαμέτρου για αποστάσεις μεγαλύτερες από 3 χιλιόμετρα ή σε ύψη άνω των 56 m.