Συχνές Ερωτήσεις

Ένα σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση χρησιμοποιεί σωλήνες μικρών διαμέτρων και αλεστική αντλία σε κάθε σπίτι. Το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο βρίσκεται σε βάθος ίδιο με αυτό της ύδρευσης και ακολουθεί την μορφολογία του εδάφους. Η αλεστική αντλία πολτοποιεί το λύμα και στην συνέχεια το αντλεί στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ή κατευθείαν στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Μια αλεστική αντλία είναι απαραίτητη όταν το σπίτι βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης και απαιτείται άντληση. Επίσης, είναι απαραίτητη όταν το σπίτι βρίσκεται πολύ μακριά από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και βαρυτικά είναι αδύνατο να συνδεθεί.

Τέλος, αλεστική αντλία τοποθετείται στο υπόγειο ενός σπιτιού για κάθετη άντληση των λυμάτων.

Τα λύματα από το σπίτι συλλέγονται στο φρεάτιο συλλογής. Όταν η στάθμη του λύματος φτάσει σε συγκεκριμένο ύψος, τότε η αντλία ενεργοποιείται και αντλεί το λύμα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Στην συνέχεια η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα.

Όχι, η αλεστική αντλία της E/One αποτελεί συσκευή συλλογής και άντλησης λυμάτων και σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται τα λύματα. Τα λύματα πρέπει να αντληθούν είτε σε κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης είτε σε κεντρικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.

Υπό κανονικές συνθήκες, 10 με 30 λεπτά την ημέρα για μια τυπική οικογένεια. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί αρκετές φορές την ημέρα: 20 με 40 φορές 1 με 2 λεπτά την φορά. Όσο περισσότερο νερό χρησιμοποιείται τόσο περισσότερο θα λειτουργεί το σύστημα.

Μια τυπική οικογένεια καταναλώνει περίπου 600lt την ημέρα. Η αντλία Ε/one θα καταναλώσει περίπου 200 KWh το χρόνο. Για μέση τιμή 0,15€/KW: 200Kw x 0,15 € = 30€ το χρόνο για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αντλία της E/One προσφέρεται για τον σχεδιασμό πολύπλοκων συστημάτων αποχέτευσης, λόγω της σχεδόν κάθετης καμπύλης άντλησης και του ομοιόμορφου ρυθμού ροής της.

Η εφαρμογή αντλιών της Ε/Οne είναι μείζονος σημασίας για την επιτυχία ενός συστήματος αποχέτευσης υπό πίεση. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης των αντλιών Ε/Οne βοηθούν στην διατήρηση ενός δικτύου αποχέτευσης χωρίς διακοπές στην λειτουργία.

Από την άλλη μεριά, η χρήση φυγοκεντρικών αντλιών, δεν εξασφαλίζουν σταθερή ροή στο δίκτυο και σε περίπτωση εναπόθεσης στερεών υλικών, δημιουργείται ραγδαία μεταβολή της παροχής και της ταχύτητας των λυμάτων στο δίκτυο, με πιθανό αποτέλεσμα την έμφραξη του δικτύου. Οι αντλίες Ε/Οne καθαρίζουν συνεχώς το δίκτυο αποχέτευσης αποτρέποντας την συσσώρευση στερεών υλικών , καθώς η παροχή διατηρείται ενώ η πίεση του συστήματος αυξάνεται.

Τα λύματα από το σπίτι συλλέγονται στο φρεάτιο συλλογής. Όταν η στάθμη του λύματος φτάσει σε συγκεκριμένο ύψος, τότε η αντλία ενεργοποιείται και αντλεί το λύμα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Στην συνέχεια η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα. Τις περισσότερες φορές δεν θα καταλάβετε ότι η αντλία λειτουργεί: η στάθμη του θορύβου σε απόσταση 3 με 5 μέτρα είναι μηδενική. Η στάθμη του θορύβου πλησίον της αντλίας αντιστοιχεί ενδεικτικά στον θόρυβο που προκαλείται από ένα πλυντήριο ρούχων – απλά ένα βουητό και λειτουργεί για μόνο λίγα λεπτά.

Μην πετάτε λάδι, λίπος, μπογιά, ισχυρά χημικά, άμμο, μωρομάντυλα κλπ στην αποχέτευση. Προϊόντα γυναικεία και αντικείμενα ατομικού καθαρισμού θα πρέπει να τα πετάτε στον κάδο σκουπιδιών. Αυτά τα προϊόντα δεν θα πρέπει να οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες στην αντλία αλλά και στο δίκτυο αποχέτευσης.

Όχι. Ο πιο εύκολος τρόπος να προστατεύσετε την αντλία είναι να προσέχετε το τι ρίχνουμε στην αποχέτευση. Προϊόντα όπως λάδι, χρώματα, μωρομάντυλα θα πρέπει να αποφεύγονται.

Ο προειδοποιητικός ήχος της αλεστικής αντλίας θα ακουστεί μόλις το ύψος της στάθμης στην δεξαμενή φτάσει σε συγκεκριμένο ύψος ( alarm ύψος).

Ο προειδοποιητικός ήχος προέρχεται όταν μεγάλη ποσότητα νερού εισέλθει στο φρεάτιο συλλογής ( πχ. Άδειασμα πισίνας). Όταν το νερό αντληθεί και η στάθμη στην δεξαμενή επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα ο προειδοποιητικός ήχος σταματάει αυτόματα.

Αν παρατηρηθούν συνεχόμενα προειδοποιητικοί ήχοι τότε αυτό είναι μια ένδειξη ότι η αντλία χρειάζεται επισκευή.

Προειδοποιητικός ήχος μπορεί επίσης να προκληθεί και μετά από μια διακοπή ρεύματος: σε αυτή την περίπτωση το επίπεδο λύματος έχει φτάσει στο επίπεδο alarm και η αντλία χρειάζεται λίγο χρόνο για να αντλήσει τα λύματα και να τα επαναφέρει στο φυσιολογικό επίπεδο. Σε περίπτωση που ο προειδοποιητικό ήχος δεν σταματήσει τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το επίσημο service.

Τέλος, ο προειδοποιητικός ήχος μπορεί να σημαίνει ότι η αντλία δεν λειτουργεί και το λύμα μέσα στο φρεάτιο συλλογής έχει φτάσει στο επίπεδο alarm. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σταματήσει η χρήση νερού για να αποφευχθούν υπερχειλίσεις. Ποτέ μην απενεργοποιείται τον προειδοποιητικό ήχο και συγχρόνως συνεχίσετε την χρήση νερού. Αυτό θα προκαλέσει υπερχείλιση και πιθανός βλάβη στην αντλία.

Όχι, η αλεστική αντλία της E/One αποτελεί συσκευή συλλογής και άντλησης λυμάτων και σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται τα λύματα. Τα λύματα πρέπει να αντληθούν είτε σε κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης είτε σε κεντρικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.

Όχι, η αλεστική αντλία της E/One αποτελεί συσκευή συλλογής και άντλησης λυμάτων και σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται τα λύματα. Τα λύματα πρέπει να αντληθούν είτε σε κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης είτε σε κεντρικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.

Όχι, η αλεστική αντλία της E/One αποτελεί συσκευή συλλογής και άντλησης λυμάτων και σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται τα λύματα. Τα λύματα πρέπει να αντληθούν είτε σε κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης είτε σε κεντρικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.

Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η διακοπή ρεύματος είναι να υπάρχει συνδυασμός γεννήτριας με το αντίστοιχο σύστημα Sentry alarm. Σε αυτήν την περίπτωση ο ιδιοκτήτης μπορεί να παρακολουθεί την στάθμη του λύματος ακόμα και όταν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος, οπότε μπορεί να χρησιμοποιεί νερό μέχρι να φτάσει στο μέγιστο δυνατό σημείο. Τότε μια γεννήτρια 6500W παίρνει εντολή να ξεκινήσει και να αντλήσει τα λύματα μέχρι η στάθμη να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η βασική έκδοση της αντλίας Ε/ΟΝΕ λαμβάνει εγγύηση δύο ετών. Το indoor φρεάτιο λαμβάνει εγγύηση πέντε ετών.

Σε συστήματα χαμηλής πίεσης ο αγωγός είναι συνήθως διαμέτρου Φ40.