Μονοκατοικία

Παλαγία Αλεξανδρούπολη

Λεπτομέρειες έργου

Στην περιοχή της Παλαγίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με την υπηρεσία αποχέτευσης της περιοχής, επιλέχθηκε η δημιουργία σύνδεσης ιδιόκτητης κατοικίας με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής με την χρήση αλεστικής αντλίας Ε ΟΝΕ.

Δημιουργήθηκε δίκτυο αποχέτευσης 500m περίπου, σε βάθος σκάμματος 1m και αγωγού HDPE 100 Φ50.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα στεγανό σύστημα αποχέτευσης και αποφεύχθηκε η μεγάλη όχληση της περιοχής (μικρό σκάμμα).