Ξενοδοχείο Νεφέλη

Αλεξανρούπολη

Λεπτομέρειες έργου

Το Ξενοδοχείο Νεφέλη επέλεξε τις αλεστικές αντλίες Ε/Οne για την μεταφορά των λυμάτων της σε κεντρικό φρεάτιο της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων περίπου.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την μελέτη και σύγκριση των λύσεων εφαρμογής για την βέλτιστη επιλογή συστήματος. Κατέληξε στην πιο συμφέρουσα λύση οικονομικά και τεχνικά με τη χρήση τεσσάρων αλεστικών αντλιών Ε/Οne.

Βασικό πλεονέκτημα ήταν η αξιοπιστία των αντλιών και η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης σε χαμηλό βάθος και μικρής όχλησης.