ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Μονοκατοικία Παλαγία Αλεξανδρούπολης 

Στην περιοχή της Παλαγίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με την υπηρεσία αποχέτευσης της περιοχής, επιλέχθηκε η δημιουργία σύνδεσης ιδιόκτητης κατοικίας με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής με την χρήση αλεστικής αντλίας Ε ΟΝΕ. Δημιουργήθηκε δίκτυο αποχέτευσης 500m περίπου , σε βάθος σκάμματος 1m και αγωγού HDPE 100 Φ50. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα στεγανό σύστημα αποχέτευσης και  αποφεύχθηκε η μεγάλη όχληση της περιοχής ( μικρό σκάμμα ).

Project Info

Categories:

Project url: