ΠΑΛΑΙΠΥΡΓΟΣ

Εξοχική κατοικία Παλαίπυργος Χαλκιδικής

Η κατασκευαστική εταιρεία EF CONSTRUCTIONS – Efthymis Paloukis  επέλεξε για την μεταφορά των λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό του συγκροτήματος, το φρεάτιο indoor της Ε ΟΝΕ με αλεστική αντλία χωρίς περιοδική συντήρηση  , με σκοπό την αξιόπιστη άντληση.

Project Info

Client: EF CONSTRUCTIONS – Efthymis Paloukis

Categories:

Project url: