Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ ( ΟΛΘ ΑΕ )

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ τοποθέτησε πέντε αλεστικές αντλίες Ε ΟΝΕ για να ολοκληρώσει το αποχετευτικό σύστημα του οργανισμού. Στο συγκεκριμένο έργο , οι αλεστικές αντλίες Ε ΟΝΕ λειτούργησαν συνδυαστικά με το υπάρχον βαρυτικό σύστημα αποχέτευσης και επιλέχθηκαν για την αξιοπιστία τους. Η μηδενική προληπτική συντήρηση, το μειωμένο κόστος εργασίας σε σύγκριση με το βαρυτικό σύστημα αποχέτευσης και η γρήγορη αποκατάσταση του δικτύου ήταν τα βασικά πλεονεκτήματα για την επιλογή του συστήματος με την χρήση αλεστικών αντλιών Ε ΟΝΕ.

Project Info

Client: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

Categories:

Project url: