ΝΕΦΕΛΗ

Ξενοδοχείο Νεφέλη – Αλεξανδρούπολη

Το Ξενοδοχείο Νεφέλη επέλεξε τις αλεστικές αντλίες Ε ΟΝΕ για την μεταφορά των λυμάτων της σε κεντρικό φρεάτιο της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων περίπου. Η εταιρεία μας ανέλαβε την μελέτη και σύγκριση των λύσεων εφαρμογής για την βέλτιστη επιλογή συστήματος. Κατέληξε στην πιο συμφέρουσα λύση οικονομικά και τεχνικά με τη χρήση τεσσάρων αλεστικών αντλιών Ε ΟΝΕ. Βασικό πλεονέκτημα ήταν η αξιοπιστία των αντλιών και η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης σε χαμηλό βάθος και μικρής όχλησης.

Project Info

Client: Ξενοδοχείο Νεφέλη

Categories:

Project url: