ΑΛΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ Ε/ΟΝΕ

ΣXETIKA ME TIΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Ε/ONE 

Η αντλία E/One καθορίζει τα πρότυπα αξιοπιστίας της βιομηχανίας. Με ένα εξαιρετικό ρεκόρ αξιοπιστίας, το σύστημα αποχέτευσης υπό χαμηλή πίεση Ε/ΟΝΕ χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου ένα συμβατικό σύστημα βαρύτητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή αποτελεί πολύ ακριβή και μη συμφέρουσα επένδυση. Θεωρείται ιδανικό για περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, βραχώδες, λοφώδες έδαφος, επίπεδες και με βράχο στο υπέδαφος.

12

[/vc_row]

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ E/ONE;

Το σύστημα αποχέτευσης χαμηλής πίεσης είναι ένα εναλλακτικό σύστημα αποχέτευσης το οποίο βασίζεται σε μια αλεστική αντλία με έκκεντρο κοχλία , η οποία λειτουργεί με βάση  την αρχή του Moineau. Σε ένα σύστημα αποχέτευσης χαμηλής πίεσης χρησιμοποιούνται αγωγοί μικρών διαμέτρων και αντίστοιχες αντλίες οι οποίες τοποθετούνται σε κάθε σπίτι. Το φρεάτιο  κάθε αντλίας συλλέγει όλα τα λύματα και τα μετατρέπει σε πολτό. Στην συνέχεια τα λύματα αντλούνται στο δίκτυο αποχέτευσης  και από εκεί στο βιολογικό καθαρισμό.

Το σύστημα αποχέτευσης χαμηλής πίεσης έχει εφαρμογή και δίνει λύσεις σε περιοχές βραχώδης, επίπεδες με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα,  χωρίς περιορισμούς  σε περίπτωση έντονου  τοπογραφικού ανάγλυφου.

Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου συστήματος επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός δικτύου αποχέτευσης με αγωγούς μικρών διαμέτρων και σκάμματα μικρών διαστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών αντλιών με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία και θα αναφέρουμε παρακάτω.

Αρχικά το λύμα συγκεντρώνεται στο  φρεάτιο της αντλίας (συνήθως ανά σπίτι) και από εκεί με την βοήθεια της αντλίας το λύμα οδηγείται στο  δίκτυο αποχέτευσης. Πριν την σύνδεση του αγωγού με το δίκτυο, μεσολαβεί διάταξη ασφαλείας η οποία σκοπό έχει την απομόνωση του εσωτερικού δικτύου σε περίπτωση βλάβης αλλά και για την αποφυγή επιστροφής λυμάτων από το δίκτυο αποχέτευσης.

Σύστημα ειδοποίησης (alarm) τοποθετείται σε κάθε φρεάτιο το οποίο , σε περίπτωση που η στάθμη του λύματος ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο ύψος, δίνει alarm (η πιο απλή μορφή είναι η φαροσειρήνα).

Σε επιλεγμένα σημεία  (μετά από μελέτη με βάση την υψομετρία του δικτύου ) τοποθετούνται αεροεξαγωγοί λυμάτων για την απαγωγή του αέρα, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου.

[/vc_row]

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ;

Ενώ στα συστήματα αποχέτευσης βαρύτητας συνήθως χρησιμοποιούνται αγωγοί μεγάλων διαμέτρων οι οποίοι τοποθετούνται σε μεγάλα σκάμματα, στα συστήματα αποχέτευσης υπό πίεση οι αγωγοί μπορεί να είναι Φ63 και ακολουθούν την μορφολογία του εδάφους. Αυτά τα μικρά σκάμματα μπορούν να επιφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων.

Τα συστήματα αποχέτευσης υπό πίεση χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου ένα συμβατικό σύστημα βαρύτητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή είναι πολύ ακριβή επένδυση. Επίσης είναι ιδανικό σε περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, βραχώδης, επίπεδες και με βράχο στο υπέδαφος.

[/vc_row]

 

Εικόνα1

[/vc_row] ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Ε/ΟΝΕ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΧΡΗΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  Η πρωτοποριακή τεχνολογία του συστήματος Ε/ΟΝΕ στην αποχέτευση λυμάτων υπό χαμηλή πίεση, το καθιστά τον αναμφισβήτητο ηγέτη παγκοσμίως. Με ιστορικό επιτυχημένων εγκαταστάσεων που ξεπερνούν τις 500.000 αντλίες σε 38 χώρες παγκοσμίως, το σύστημα Ε/ΟΝΕ αποτελεί για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους μηχανικούς και τους κατασκευαστές την πλέον ενδεδειγμένη λύση για την αποχέτευση λυμάτων σε περιοχές με δύσκολες ή μη ευνοϊκές συνθήκες δόμησης.

BINTEO: TΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε/ΟΝΕ