Ε/ΟΝΕ – Κατάλληλο για χρήση παντού

Ε/ΟΝΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ

Τα συστήματα αποχέτευσης υπό πίεση χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου ένα συμβατικό σύστημα βαρύτητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή αποτελεί πολύ ακριβή και μη συμφέρουσα επένδυση. Είναι ιδανικό σε περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, βραχώδες, λοφώδες έδαφος, επίπεδες και με βράχο στο υπέδαφος.

XAXA

Με το σύστημα Ε/One, η κατασκευή νέας κατοικίας σε περιοχές με μη ευνοϊκές συνθήκες δόμησης, όπως απόκρημνες λοφώδεις περιοχές, απομονωμένες πεδινές περιοχές, παράκτιες τοποθεσίες ή με πολύ υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, πλέον γίνεται πραγματικότητα.

Για τον κατασκευαστή της κατοικίας, το σύστημα Ε/One προσφέρει την δυνατότητα εκμετάλλευσης του ιδανικότερου σημείου σε οποιαδήποτε οικόπεδο – ανεξάρτητα από τη θέση εγκατάστασης του  αποχετευτικού δικτύου. Αυτό συνεπάγεται αποτέλεσμα υψηλότερης αισθητικής αξίας και αύξηση της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου.

Το σύστημα Ε/One συμβάλει, επίσης, στην βελτίωση του περιβαλλοντικού “αποτυπώματος”, διασφαλίζοντας ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον διαβίωσης. Είναι ιδανικό για περιοχές όπου απαιτείται η προστασία των υφιστάμενων υποδομών και σε περιοχές όπου απαιτείται η προστασία του περιβάλλοντος (ευαίσθητες περιοχές), καθώς η εγκατάσταση και λειτουργία του προκαλεί ελάχιστη περιβαλλοντική όχληση.

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η καινοτομική τεχνολογία της αντλίας Ε/ΟΝΕ δίνει τη δυνατότητα σε μηχανικούς, κατασκευαστικές εταιρίες, στελέχη υγειονομικών υπηρεσιών και τεχνικές υπηρεσίες χωροταξικού σχεδιασμού πρωτοφανούς ελευθερίας στην χρήση γης και αποχέτευσης σε περιοχές όπου ένα συμβατικό σύστημα βαρύτητας αδυνατεί τεχνικά να εφαρμοστεί ή κρίνεται ασύμφορη οικονομικά η εφαρμογή του. 

sli7