ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ VS ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΣTHΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ VS. ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα βαρυτικά συστήματα είναι αυτά που επικρατούν στις περισσότερες περιοχές και συναντώνται από την ρωμαϊκή εποχή. Στα συστήματα αυτά απαιτείται μια συνεχή κλίση του δικτύου με αποτέλεσμα να απαιτούνται και μεγάλα βάθη σκαμμάτων όπως επίσης και μεγάλα υψηλού κόστους αντλιοστάσια.

ddd

Πολλές κοινότητες σε όλο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα αποχέτευσης της Ε/ΟΝΕ , είτε για να αντικαταστήσουν σηπτικές δεξαμενές είτε σαν εναλλακτική λύση των βαρυτικών συστημάτων. Το σύστημα χαμηλής πίεσης της E/ΟΝΕ προσφέρει μια λύση χαμηλού κόστους σε σχέση με αυτό των βαρυτικών συστημάτων καθώς με το σύστημα της Ε/ΟΝΕ το δίκτυο ακολουθεί την μορφολογία του εδάφους. Ενώ στα συστήματα αποχέτευσης βαρύτητας συνήθως χρησιμοποιούνται αγωγοί μεγάλων διαμέτρων οι οποίοι τοποθετούνται σε μεγάλα σκάμματα, στα συστήματα αποχέτευσης υπό πίεση οι αγωγοί μπορεί να είναι Φ63 και ακολουθούν την μορφολογία του εδάφους. Αυτά τα μικρά σκάμματα μπορούν να επιφέρουν  μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων. Τα συστήματα αποχέτευσης υπό πίεση χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου ένα συμβατικό σύστημα βαρύτητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή είναι πολύ ακριβή επένδυση. Επίσης είναι ιδανικό σε περιοχές με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα , βραχώδης, επίπεδες και με βράχο στο υπέδαφος. 

Σύστημα βαρύτητας

baryt

Σύστημα υπό πίεση

piesh

Αψηφώντας τη βαρύτητα με το σύστημα E/ONE. Η μοναδικότητα του συστήματος Ε/ONE είναι ότι, σε αντίθεση με συμβατικά αποχετευτικά συστήματα, αψηφά τη βαρύτητα. Καθώς η εγκατάσταση ακολουθεί το φυσικό περίγραμμα του εδάφους, το Ε/ΟΝΕ καθίσταται ιδανικό για όλες τις μορφολογίες και τύπους εδαφών. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα E/ONE προσφέρει τη δυνατότητα αποχέτευσης παντού, ακόμα και σε περιβαλλοντικά επιβαρυμένες περιοχές λόγω παλαιότερης χρήσης σηπτικού συστήματος.