Η ΕΤΑΙΡΙΑ AKSES ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η Άκσες Συστήματα Αποχέτευσης με έδρα την Θεσσαλονίκη αποτελεί τον επίσημο εμπορικό διανομέα των αντλιών Ε/Οne στην Ελλάδα. Η εταιρία δραστηριοποιείται  στην διαχείριση περιβαλλοντικών έργων και ειδικεύεται στα συστήματα αποχέτευσης χαμηλής πίεσης. Η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις:

  • Μελέτης σχεδιασμού αποχετευτικού συστήματος με εξειδικευμένο λογισμικό
  • Πλήρους τεχνικής υποστήριξης κατά την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία του έργου

Προτεραιότητα της  εταιρίας αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, οι oποίες καλύπτουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας,  και η προώθηση εξελιγμένων τεχνολογικά συστημάτων και πιστοποιημένων προϊόντων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις άριστης εφαρμογής και λειτουργικότητας.

Η εταιρία διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008.

QMS LOGO 9001

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στα πλαίσια μιας δυναμικά εξελισσόμενης  πορείας στην αγορά,  η εταιρία στηρίζει τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό σε μια νεωτεριστική φιλοσοφία, που εκφράζεται σε καινοτόμες πρακτικές, αντιλήψεις άρτιας διεκπεραίωσης και πελατοκεντρικού χαρακτήρα, σε  κάθε τεχνικό και κατασκευαστικό έργο στο οποίο δραστηριοποιείται. Η τεχνολογική καινοτομία, η ποιότητα ζωής του ανθρώπου και ο σεβασμός  προς το περιβάλλον αποτελούν τις θεμελιώδεις αξίες της εταιρίας. Το όραμα της εταιρίας ταυτίζεται με την πρωτοπορία, την συνεχή εξέλιξη και την αειφόρο ανάπτυξη, την ανάπτυξη που αντιμετωπίζει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να αποστερεί από τις επόμενες γενιές τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες. Ο προσανατολισμός της εταιρίας στην εφαρμογή τεχνικών, στρατηγικών και σχεδιαστικών λύσεων εκπληρώνει τις σύγχρονες επιτακτικές ανάγκες για ευέλικτες εξατομικευμένες λύσεις, εφαρμογή εξελιγμένων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων, χρήση υλικών κατασκευής άριστης ποιότητας φιλικές προς το περιβάλλον, εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.