ΔHMOI/KOINOTHTEΣ

Ε/ΟΝΕ & ΔΗΜΟΙ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Πολλές κοινότητες απολαμβάνουν τα πολλαπλά οφέλη της τεχνολογίας Ε/Οne,  με κυριότερη όλων την ασφάλεια έναντι των σηπτικών συστημάτων αποχέτευσης, τα οποία συχνά αποτυγχάνουν τεχνικά δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία από την μόλυνση του εδάφους και των υδάτων.

Η ασφαλής, οικονομικά αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος Ε/Οne  συμβάλει ουσιαστικά  στην βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής, επιτρέποντας τις κοινότητες να επιτύχουν υψηλά στάνταρντς διαβίωσης και να συνδράμουν, παράλληλα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην διατήρηση του φυσικού τοπίου.

  • Υψηλή αξιοπιστία – διασφαλίζει την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
  • Προστασία περιβάλλοντος και διατήρηση φυσικού τοπίου.
  • Ελαχιστοποιεί τον αριθμών των ακριβών, αντιαισθητικών και με υψηλή συχνότητα συντήρησης αντλιοστασίων και φρεατίων.
  • Μειωμένα λειτουργικά κόστη και κόστη συντήρησης.
  • Στεγανό σύστημα – αποτρέπει την διείσδυση ομβρίων εισροές και ελαχιστοποιεί το μέγεθος του βιολογικού καθαρισμού ( η βροχή δεν επηρεάζει το δίκτυο)
  • Χαμηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης – καθιστά το σύστημα οικονομικά εφικτό.

3

Σηπτικά συστήματα αποχέτευσης vs E/ONE. Τα σηπτικά συστήματα αποχέτευσης αποτελούν έναν συνηθισμένο τρόπο διάθεσης των οικιακών αποβλήτων, εξυπηρετώντας τις ανάγκες μίας κατοικίας ή μίας μικρής ομάδας συγκροτημάτων κατοικιών. Ο σκοπός ενός συστήματος αποχέτευσης πρέπει να είναι η ασφαλής διαχείριση (συλλογή, απομάκρυνση, επεξεργασία και διάθεση σε φυσικούς αποδέκτες) των λυμάτων που παράγονται κατά τη λειτουργία των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων. Τα σηπτικά συστήματα αποχέτευσης αποτελούν, στην καλύτερη περίπτωση, μια προσωρινή λύση και με υψηλό αντίκτυπτο για  τη δημόσια υγεία.  Σε όλο τον κόσμο, τα τοπικά σηπτικά συστήματα έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Επιπλέον, μία ενδεχόμενη βλάβη ενός σηπτικού συστήματος αποχέτευσης δύναται να μειώσει δραματικά την αξία του ακινήτου. Το σύστημα αποχέτευσης Ε/ΟΝΕ μπορεί να αντικαταστήσει σηπτικές εγκαταστάσεις οικιακών λυμάτων, συμβάλλοντας στην προστασία των υφιστάμενων περιβαλλοντικών υποδομών και παρέχοντας παράλληλα μια αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική λύση για τη διάθεση και επεξεργασία των οικιακών λυμάτων.